Forskningsprosjekt


5. Metacarp frakturer

Vitenskapelig tittel:
Fifth Metacarpal Fracture, A prospective Randomized study comparison of 2 Methods, conservative and operative treatment

Prosjektbeskrivelse:
En rekke studier har vist utmerkede resultater ved konservativ eller ingen behandling av subcapitale frakturer av 5. metacarp. I en nylig publisert stor retrospektiv studie fant Westbrook et al. (2008) at resultater ved kun symptomatisk behandling av frakturer med mindre enn 50 grader feilstilling var utmerkede. Resultater hos de relativt få som var blitt operert var dårligere enn hos de symptomatisk behandlede. På tross av dette, er det vanlig mange steder å operere disse pasientene om kirurgen synes feilstillingen er ”for stor”. Grunner til dette er muligens at det intuitivt virker urimelig at disse betydelige feilstillingene virkelig kan føre til et godt klinisk resultat ved kun symtomatisk behandling og også at det stadig beskrives nye, kirurgisk sett, tiltalende operative metoder. Vi ønsker å sammenlikne konservativ og operativ behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1884 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tor-Johannes Stray Slørdahl
Forskningsansvarlig(e):  S.Olav Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: 5. Metacarp frakturer
Behandlet i REK
DatoREK
27.08.2010 REK midt
24.08.2012 REK midt