Forskningsprosjekt


Endokrin behandling etter brystkreftoperasjon: Klarer pasientene å etterleve anbefalingene om behandling? Har manglende etterlevelse betydning for prognose?

Vitenskapelig tittel:
Adjuvant endocrine therapy in early stage breast cancer: Impact of drug adherence/persistence on clinical outcome in various breast cancer subtypes.

Prosjektbeskrivelse:
Årlig rammes ca 3000 norske kvinner av brystkreft. I tillegg til kirurgi får mange omfattende tilleggsbehandling for å hindre tilbakefall. I de tilfellene der tumor er hormonreseptor positiv (ca 75 % av tilfellene) er det aktuelt med endokrin tilleggsbehandling i 5 år. Behandling gir reduksjon i risiko for å dø av brystkreft, men kan også gi betydelige bivirkninger. Vi har ikke god oversikt over om pasienter behandlet ved St. Olavs hospital tar medisinen som anbefalt. Ulike complinacestudier viser sprikende resultat helt ned til kun 50 % etterlevelse. Vi ønsker kunnskap om i hvilken grad pasientene bruker endokrin behandling. Videre ønsker vi å kartlegge om manglende etterlevelse i tid eller dose gir dårligere prognose. For å finne ut dette ønsker vi å bruke data fra kreftregisteret, reseptregisteret og dødsårsaksregisteret til å undersøke i hvilken utstrekning endokrin behandling brukes og om manglende bruk gir dårligere prognose. De inkluderte ble operert i periode 2004-2013.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1356 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Monica Jernberg Engstrøm
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er foreløpig ikke finansisert. Vi planlegger søknad til Samarbeidsorganet for finansiering av et PhD-stipendiat og en 50 % forskerstilling i 3 år (prosjektleder). Søknadsfristen er 13. juni 2017.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Avdeling for patologi ved St. Olavs hospital
Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2017 REK sør-øst
15.02.2018 REK sør-øst