Forskningsprosjekt


Nanoskopi studie på human embryo

Vitenskapelig tittel:
Evaluation of sub-cellular anatomy on early stage human embryo using optical nanoscopy

Prosjektbeskrivelse:
Nylige fremskritt innen medisin har bidratt til at et begrenset antall infertile par har fått barn ved hjelp av IVF-metoder. Til tross for hurtig fremgang i utviklingen av IVF metoder, blir nesten 2/3 av embryo overføringene mislykket. Utvelgelse av embryo har vært det begrensede trinnet. Pr. i dag velges levedyktig embryo utfra den cellulære morfologien ved bruk av optisk mikroskopi. Mitokondriets aktiviteter er direkte knyttet til den cellulær vitaliteten. Kontinuerlig overvåkning av mitokondriets egenskaper og forandringer under den cellulære utvikling er ikke mulig på grunn av begrenset teknologi. Nylig avansert optisk nanoskopi muliggjør å se sub-cellulære strukturer på nano-nivå i levende celler. Det nåværende prosjektet er designet i samarbeide mellom UNN, IKM helsefak og fysikk avdelingen ved UiT. Ved bruk av nanoskopiske teknikker kan sub-cellulær anatomi i levende embryo observeres spesielt med fokus på mitokondriets egenskaper og dynamikk. Dette kan gi ytterligere mer på
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1085 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Purusotam Basnet
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT strategiske midler.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2017 REK nord