Forskningsprosjekt


3P - Pasienter og Profesjonelle i Partnerskap

Vitenskapelig tittel:
3P - Patients and Professionals in productive interactions

Prosjektbeskrivelse:
3P svarer på følgende spørsmål: 1) Hvilke nøkkelelementer inngår i en reelt pasientsentrert og helhetlig helsetjeneste for multi-sykeligepasienter 2) Hvilke effekter ser våre piloter på resultatmål for pasienter og helsetjeneste? 3) Hvilke steg skal helseledere ta for å etablere bedre tjenester for multi-syke pasienter?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1084 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.01.2025

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gro Rosvold Berntsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

HELSEFORSK - De fire Regionale helseforetakenes felles forskningsfond. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2017 REK nord