Forskningsprosjekt


Smertelindring etter gynekologiske operasjoner

Vitenskapelig tittel:
Transversus abdominis plane block versus thoracic paravertebral block for open hysterectomy in oncological patients. A prospective randomized double-blind controlled trial.

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter som har gjennomgått en hysterektomi smertebehandles postoperativt oftest med hjelp av en Patient Controlled Analgesia-pumpe (PCA-pumpe). Hos enkelte pasienter oppnår man ikke tilfredsstillende analgesi, noe som forhindrer mobilisering og reduserer livskvaliteten. Ved hjelp av to ulike regionale blokader ønsker man å undersøke om pasienter får bedre postoperativ analgesi, redusert behov for smertestillende og redusert insidens av bivirkninger. Studien er randomisert og 90 pasienter skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/171 Prosjektstart: 01.06.2009 Prosjektslutt: 01.06.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Andrey L. Melnikov
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Bare ett kjønn, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst