Forskningsprosjekt


Varme autoantistoff-forekomst og risiko for alloimmunisering

Vitenskapelig tittel:
Warm autoimmune antibody + RBC Alloimmunization + RBC selection study

Prosjektbeskrivelse:
Studien ønsker å finne svar på: 1) prevalens av auto- og alloantistoff (antistoff mot transfunderte erythrocytter fra blodgivere) 2) risiko for allosensibilisering i pasienter som på forhånd har varme autoantistoff og 3) om det finnes en ideell måte å velge ut blod ved behov for blodtransfusjon til disse pasientene. Alle pasienter som har fått påvist varme autoantistoff ved hjelp av utført immunhematologiske analyser ved Haukeland universitetssjukehus i studieperioden (2007-2016) skal inkluderes i studien. Studien er en internasjonal multisenter retrospektiv observasjonsstudie.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/645 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 01.04.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torunn Apelseth
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Egen institusjon.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.04.2017 REK vest