Generell forskningsbiobank


Generell Lynch syndrom forskningsbiobank

Prosjektbeskrivelse:

Tykktarmskreft er en av de hyppigste forekommende krefttypene. Lynch syndrom er den vanligste formen for arvelig tykktarmskreft hvor pasientene har mutasjoner i ett av følgende gener; MLH1/MSH2/MSH6/PMS2/EPCAM. Det ultimate målet ved å danne en forskningsbiobank for arvelig tykktarmskreft er å forebygge kreft ved å oppdage nye genetiske variasjoner som vil bidra til tidlig diagnose av polypper – polypper kan så opereres bort før de utvikler seg til kreft. Resultater fra studiene vil føre til at klinikkene kan tilby molekylære tester for å identifisere pasienter med økt kreft risiko og tiltak kan etableres for å forebygge kreftutvikling.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/910 Startdato for innsamling av materiale: 01.08.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Bente Talseth-Palmer
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Finansieringskilder: Helse Møre og Romsdal HF


Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2017 REK midt