Forskningsprosjekt


RABAGAST Underarmspulsåre som bypass ved hjertekirurgi

Vitenskapelig tittel:
The Radial Artery Bypass Graft Study of Tromsø.

Prosjektbeskrivelse:
Resultatene ved coronar bypasskirurgi begrenses av at hjelpeårer som sys inn har en tendens til å gå tett over tid. Vi undersøker om underarmspulsåre, arteria radialis, gir bedre resultater enn vener (samleårer), som er vanligere å bruke. Vi har funnet at etter 2-3 år var vener og arteria radialis omtent likeverdige. Kvinner og diabetikere var mest utsatt for svikt av radialis bypass. Kontrastrøntgenundersøkelser vil bli brukt for å undersøke om hjelpeårene er åpne 8-10 år etter operasjonen. Vi vil kartlegge risikofaktorer for progresjon av kransåresykdommen og for svikt i hjelpeårene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1576 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 30.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kristian Bartnes
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
24.06.2010 REK nord
14.04.2011 REK nord
04.06.2015 REK nord
08.09.2016 REK nord
01.06.2017 REK nord
23.08.2018 REK nord
29.11.2018 REK nord