Forskningsprosjekt


Hjerterytmeforstyrrelser ved KOLS

Vitenskapelig tittel:
Cardiac Arrhythmia and Myocardial Injury in COPD

Prosjektbeskrivelse:
Studier bl.a. ved Ahus har vist at mange kols-pasienter har forhøyede verdier av hjertemarkøren troponin, og at disse pasientene har økt dødelighet sammenlignet med kols-pasienter med troponin verdier innenfor det normale. Forhøyet troponin er tegn på at hjertemuskulaturen er skadet. Hovedmålet med dette prosjektet er å undersøke om troponin utslippet til kols pasienter er knyttet til økt forekomst av hjertearytmier (registreres ved Holter). Dernest vil vi undersøke om troponin er knyttet til redusert pumpefunksjon (registreres med echo) i hjertet. Begge deler kan skyldes redusert oksygen-metning i blod. Derfor måles oksygen-metningen samtidig med Holteropptakene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/731 Prosjektstart: 15.05.2017 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vidar Søyseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Starten av prosjektet utføres på fritid/avspasering/studietid og forskningstid for veiledere.  I løpet av første året søkes det midler til PhD-prosjekt 50 % over 6 år.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Hjertemedisin og lungemedisin, Nivå: 1
Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst