Forskningsprosjekt


Transkraniell likestrømsstimulering som behandling for tinnitus

Vitenskapelig tittel:
Transkraniell likestrømsstimulering som behandling for tinnitus

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet undersøker om non-invasiv transkraniell likestrømsbehandling (transcranial direct current stimulation – tDCS) kan bedre subjektive plager ved tinnitus. Flere tidligere studier antyder at en enkelt tDCS behandling akutt reduserer ubehag fra lyder ved tinnitus, men ingen studier har undersøkt om denne effekten vedvarer mer enn 30 dager etter behandlingen. Vi ønsker derfor å teste om en enkelt behandlingssesjon med tDCS har langtidsvirkning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/980 Prosjektstart: 21.05.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Per Aslaksen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetetssykehuset Nord-Norge/Helse-NordForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
31.05.2018 REK nord