Forskningsprosjekt


Bekkenbunnskader ved fødsel målt med tre- og firedimensjonal ultralyd

Vitenskapelig tittel:
THE EFFECT OF LABOUR AND DELIVERY ON PELVIC FLOOR MUSCLE FUNCTIONAL ANATOMY: A PROSPECTIV OBSERVATIONAL STUDY USING THREE AND FOUR DIMENSIONAL PERINEAL ULTRASOUND.

Prosjektbeskrivelse:
I studien skal man kartlegge fødselsskader og endringer i bekkenbunnen hos førstegangsfødende. Videre skal man se på i hvilken grad disse bedres i løpet av ett år etter fødselen. Man skal benytte gynekologisk undersøkelse, ultralyd og spørreskjema under graviditeten, med oppfølging etter 6 uker, 6 måneder og 12måneder. Noen av kvinnene skal i tillegg gjennomføre et treningsprogram for bekkenbunnen etter fødselen. 200 førstegangsfødende kvinner skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/170 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marie Ellström Engh
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin , Nivå: doktrograd stipendium
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst