Forskningsprosjekt


Hvordan går det med barn og ungdom som har kroniske funksjonelle magesmerter?

Vitenskapelig tittel:
The prognosis of chronic functional abdominal pain in children and adolescents

Prosjektbeskrivelse:
Kroniske funksjonelle magesmerter er vanlig blant barn og ungdom. Nær 10 % av ungdom i Tromsøundersøkelsen hadde kroniske, ukentlige magesmerter. Mange barn henvises til sykehus for vurdering av kroniske magesmerter. I dette prosjektet ønsker vi med en spørreundersøkelse å kartlegge hvordan det på lengre sikt går med barn og ungdom som har vært til vurdering og behandling for kroniske funksjonelle magesmerter på sykehuset. Det er få tidligere studier om prognosen til denne pasientgruppen, og resultatene er ikke entydige. Økt kunnskap om hvordan det går med barn og ungdom med kroniske funksjonelle magesmerter er av klinisk betydning, som for valg av behandlingsnivå (primærhelse eller spesialist helsetjenesten, behov for oppfølging og spesifikk behandling)
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/820 Prosjektstart: 30.04.2017 Prosjektslutt: 14.06.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Niklas Stabell
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Begrenset til porto og skrapelodd som finansieres av egen forskingsgruppe(Pediatrisk forskningsenhet UIT), men prosjketet er også knyttet til egen klinisk institusjon(UNN Barne og ungdomsavdelingen)Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsks embetsstudium, Nivå: Masteroppgave
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2017 REK nord
23.11.2017 REK nord