Forskningsprosjekt


Hjernetrening for personer med depresjon

Vitenskapelig tittel:
Goal Management Training for persons with active and remitted major depression: a randomized controlled trial

Prosjektbeskrivelse:
Depresjon antas av verdens helseorganisasjon å bli den hyppigste årsak til alvorlige helseproblemer på verdensbasis innen 2020. Til tross for en stadig utvikling av både medikamentelle og psykoterapeutiske behandlingsmetoder oppnår fortsatt bare 40–60 % av pasientene med depresjon remisjon eller signifikant symptombedring. Kognitive vansker, særlig eksekutiv dysfunksjon, representer et sentralt aspekt ved depresjon. Behandlingen bør derfor målrettes mot kognitive svikttegn, som utover kognisjon vil kunne ha betydning for depressive symptomer/tilbakefall, mestringstro og arbeidsdeltakelse. Vi vil gjennomføre en studie (RCT) med 100 personer som randomiseres til forskjellige hjernetreningsmetoder for å se om en gruppebasert hjernetreningsmetode kan forbedre kognitiv funksjon hos personer med depresjon. I tillegg til å vurdere effekt rett etter intervensjon vil vi også måle effekt av hjernetreningen etter seks måneder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/666 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 31.07.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Jan Stubberud
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes finansiering av prosjektet gjennom Extrastiftelsen, og Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst
03.05.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst