Forskningsprosjekt


Miljøgifter og helse i Russisk befolkning. Arkhangelskstudien

Vitenskapelig tittel:
Arkhangelskstudien ble gjennomført i 1999-2000 i Arkhangelsk, Russland (REK 199904149-4/IAY/400). Arkhangelskstudiens hovedmål var å studere risikofaktorer for alvorlige folkesykdommer. Man fant 2-3 ganger høyere nivå av levermarkører i Arkhangelskstudien sml. med Norske studier. Alkoholkonsum var mulig forklaring, men toksisk virkning av miljøgifter kunne ikke utelukkes. Flere studier viser at miljøgifter kan ha viktig rolle i utvikling av diabetes mellitus, hjertekar-, lever- og lungesykdommer. For å undersøke miljøgifters betydning for alvorlige sykdommer vil vi måle div. miljøgifter i blod av 4038 deltakerne i Arkhangelskstudien (blod fra biobank). Deltakerne ble informert skriftlig i 1999-2000 om at studiens formål var å undersøke risikofaktorer for alvorlige sykdommer. Dette prosjektet er en naturlig fortsettelse av Arkhangelskstudien da miljøgifter fremstår som en viktig risikofaktor for utvikling av sykdommer.

Prosjektbeskrivelse:
Vi spør om å få lov å bruke biologisk materiale fra den eksisterende biobanken til å gjøre miljøgiftanalyser. Prosjektet vil ikke innebære noen risiko/ubehag for deltakere. Dette prosjektet er en fortsettelse av den opprinnelige Arkhangelsk studien i 1999-2000: vi har informert deltakerne om at studiens formål var å undersøke risikofaktorer for alvorlige sykdommer (se infoskriv som ble gitt til alle deltakere). Miljøgifter fremstår nå som en viktig risikofaktor for utvikling av sykdommer, det er derfor av stor vitenskapelig interesse å utvide Arkhangelskstudien med måling av diverse miljøgifter. Prøvene ble oppbevart i biobanken i 17 år, men miljøgifter har veldig god holdbarhet i frosset biologisk materiale, derfor er det forsvarlig å gjennomføre analyser i biobankprøver.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/817 Prosjektstart: 28.03.2017 Prosjektslutt: 27.03.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Maria Averina
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Laboratoriemedisin Universitetssykehus i Nord Norge får midler fra intern Medisinsk biokjemi fond for finansering av miljøgiftanalyser.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Arkhangelskstudie 2000
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2017 REK nord