Forskningsprosjekt


Miljø i svangerskap og ammeperiode – miljøgifter, ernæring og livsstil

Vitenskapelig tittel:
The MISA 2 Study in Northern Norway. Fetal environment during pregnancy and breastfeeding period – PTS, diet, and lifestyle. Focus on iodine status and reproductive Health.

Prosjektbeskrivelse:
Jodmangel er et globalt helseproblem som kan påvirke hjerneutviklingen, med svangerskapet og tidlige barneår som de kritiske perioder. MISA 2 vil gi ny kunnskap om jodstatus hos gravide og hos unge kvinner i Nord-Norge. Våre resultater i MISA 1 i 2007-09 ga mistanke om jodmangel gjennom graviditet og ammeperioden. Tidligere nasjonale studier har vist det samme. Nasjonale råd er at jod tilføres gjennom kosten uten spesielle tilsetninger. Endringene i kostholdet til de unge kan medføre at dette må endres. Studien er avgjørende for vår kunnskap og vurdering av kostholdsråd til gravide. Studien vil undersøke jodstatus, andre sporelementer og giftstoffer i kost og biologiske prøver, og beskrive livsstil gjennom svangerskap og ammeperioden, samt hos unge ikke-kvinner. 515 kvinner er inkludert i MISA 1, og studien blir utvidet med 350 nye gravide og 300 unge ikke-gravide. Det overordnede formål er å gi optimale betingelser for den gravide og barnet gjennom svangerskap og ammeperioden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/816 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 31.12.2033

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jon Øyvind Odland
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Nord.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
MISA
MISA
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2017 REK nord
04.01.2018 REK nord