Forskningsprosjekt


Effekten av røykestopp på sykdomsaktivitet hos pasienter med leddgikt

Vitenskapelig tittel:
The effect of an intensive smoking cessation intervention on smoking cessation and disease activity in patients with rheumatoid arthritis

Prosjektbeskrivelse:
Det er kjent at røyking både disponerer for utvikling av revmatoid artritt, økt alvorlighetsgrad av sykdommen og redusert respons på antirevmatisk behandling. Røykestopp er en krevende livsstilsendring, og det er gjort få studier for å teste effekt av røykestoppintervensjon hos pasienter med revmatoid artritt. Vi skal utføre en randomisert kontrollert studie hvor det primære endepunktet er røykestopp, og dernest effekt på revmatisk sykdomsaktivitet hos de som sluttet å røyke. Pasienter med revmatoid artritt (n=150) som er daglig røykere vil bli randomisert til en intervensjongruppe hvor det vil gis intensiv røykestopprådgivning i 6 uker, samt en kontrollgruppe som ikke vil få noen rådgivning. Deretter måles effekt på røykestopp og revmatisk sykdomsaktivitet etter 3, 6 og 12 måneder. Studien vil potensielt gi gode helseeffekter for deltagerne, og kunnskap som kan implementeres i behandlingsretningslinjer for pasienter med revmatoid artritt på lengre sikt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/758 Prosjektstart: 01.05.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Grete Semb
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er del av et PhD-prosjekt i Danmark som er finansiert av Region Hovedstadens Forskningspulje, Giftforeningen, Novo Nordisk Fonden og Trygfonden. Vedrørende finansiering i Norge er dette dekket via Post Doc og Seniorforskerstipend fra Helse Sør-Øst (2013064 og 2013010)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sykepleie, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2017 REK sør-øst