Forskningsprosjekt


En kvantitativ studie som vurderer påvirkningen av å motta informasjon om diabetes type 2 og pre-diabetes etter deltakelse i Tromsøundersøkelsen.

Vitenskapelig tittel:
A quantitative study assessing the impact of receiving information about diabetes type 2 and pre-diabetes after participating in the Tromsø study.

Prosjektbeskrivelse:
Studien vil kunne gi innsikt i hvilken påvirkning en populasjonsstudie kan ha på deltakernes liv og helse. Resultatene vil kunne bidra til å forbedre tilretteleggelse av tilbakemelding, kommunikasjon og oppfølging for deltakerne i Tromsøundersøkelsen. Denne studien har fokus på å fremheve den individuelle deltakernes perspektiv og interesser. Det er ønskelig å utføre en spørreundersøkelse og det vil bli brukt kvantitativ metode for analyse av resultater. Det er et repeterte målinger design, der vi sammenligner tidligere besvarelser fra Tromsø 7 med besvarelser etter deltakelse og tilbakemelding. Det er ønskelig å undersøke om deltakelse og tilbakemelding om diabetes type 2 og pre-diabetes kan ha bidratt til endring av deltakernes helse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/815 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 01.09.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Olaug Synnøve Lian
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT Norges Arktiske Universitet - Det helsevitenskaplige Fakultet - Institutt for SamfunnsmedisinForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2017 REK nord