Forskningsprosjekt


EEG for måling av anestesidybde

Vitenskapelig tittel:
Will use of raw EEG monitoring during general anaesthesia result in clinical beneficial improvements?: Faster emergence, less use of anaesthetic drugs, less use of vasopressors and reduced incidence of burst suppression.

Prosjektbeskrivelse:
Flere monitorer på markedet angir narkosedybde med en tallverdi og BIS er et slikt apparat. Det er muligheter for å måle søvndybde med kontinuerlig EEG-måling fra elektroder festet på utsiden av pannen. Vi skal i en sammenlikningsstudie se om bruk av EEG kan redusere tid hvor pasienten ligger i for dyp narkose ("burst suppression"). For dyp narkose gir også økt bruk av pressorstoffer som øker blodtrykket. Vi vil måle mengden pressorstoffer benyttet under anestesienesamt se på oppvåkningstiden, det vil si tiden det tar fra vi skrur av anestesimedisinene til pasienten våkner. Vi vil gjøre en studie med nevrokirurgiske pasienter til planlagt prolapskirurgi i nakke og nedre del av rygg.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/711 Prosjektstart: 22.05.2017 Prosjektslutt: 11.05.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Johan Ræder
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi låner monitorer fra to konkurrerende selskap (Covidien og Masimo). Vi betaler selv forbruksmateriell i form av måleelektroder.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst