Forskningsprosjekt


Omega3 og Anthocyaniner til å forebygge demensutvikling

Vitenskapelig tittel:
A randomized, 24-weeek parallel-group placebo-controlled multicentre (Phase 2) pilot-study of safety, tolerability, and efficacy of high dose Omega 3 (DHA) and anthocyanins in people at risk for dementia.

Prosjektbeskrivelse:
Placebokontrollert randomisert klinisk studie 6 måneder for å teste hypotesen at kognisjon, og markører for beta-Amyloid omsetning, inflammasjon og oksidasjon i blod, endrer seg i gunstig retning etter behandling med kosttilskudd med høy dose Omega 3 (DHA) alene eller i kombinasjon med antocyaner hos personer med økt risiko for demens og svært mild kognitiv svikt/demens. Deltakere vil bli gitt 2 x 2 kapsler med henholdsvis 600 mg Omega 3 eller 80 mg antocyaner i hver kapsel eller tilsvarende placebo. Blodprøve og kognitive tester tas ved baseline og etter 6 mnd. Kontroll undersøkelse og blodprøver etter 3 mnd. Telefonintervju etter 4 uker. En subgruppe vil få utført lumbalpunksjon ved inklusjon og etter 24 uker for analyser av spinalvæske. En subgruppe vil få utført MR ved inklusjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1364 Prosjektstart: 01.06.2017 Prosjektslutt: 30.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tormod Fladby
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsrådet via FORNY 2020 programmet

Pre Diagnsotics As støtter kostnader til blodprøvetesting

Pronova Biopharma gir kapsler kostnadsfritt og støtter finansielt enkelte tester

Medpalett gir kapsler kostnadsfrittForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Materiale fra biobank:
Generell forskningsbiobank for nevrologiske sykdommer
Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2017 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
20.09.2018 REK sør-øst
21.03.2019 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst