Forskningsprosjekt


Blodplaterelesat og megakaryocytopoiese

Vitenskapelig tittel:
Aktiverte blodplaters påvirkning på megakaryocytopoiese

Prosjektbeskrivelse:
Formålet i prosjektet er å verifisere at vekstfaktorer fra blodplater kan stimulere til vekst av megakaryocytter. Prosjektet vil stimulere stamceller fra navlestreng med kontrollvekstfaktorer med eller uten vekstfaktorer fra aktiverte blodplater. Cellene overføres i et semisolid medium hvor megakaryocyttforstadier vokser i såkalte koloniformende enheter. Blodplatekonsentratet gis fra Avdeling for Immunologi og Transufsjonsmedisin på Stavanger universitetssjukehus fra givere som allerede har samtykket til at deler av deres blodprodukt kan brukes til forskning. Navlestrengceller kjøpes fra kommersiell leverandør.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/634 Prosjektstart: 01.05.2017 Prosjektslutt: 31.03.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tor Hervig
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Medisinsk forskningsfond SUS.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.04.2017 REK vest
12.04.2018 REK vest
05.06.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest