Forskningsprosjekt


Underestimering av vekt hos ungdom med overvekt og fedme - En beskyttende faktor for vektøkning, utvikling av psykiske vansker og forstyrret spiseatferd som ung voksen?

Vitenskapelig tittel:
Under estimation of weight amongst overweight and obese adolescents - Protective againts longitudinal weight gain, development of adverse mental health and disordered eating in young adulthood?

Prosjektbeskrivelse:
Overvekt og fedme er et økende helseproblem som kan føre til både fysiske og psykiske lidelser. Flere studier har vist at ungdom med overvekt og fedme underestimerer sin vekt, dvs at de tror de har en sunn vekt. Nyere studier har vist at underestimering kan ha en beskyttende effekt på videre vektutvikling, psykiske vansker og forstyrret spiseatferd. Dersom dette er en realitet hos norsk ungdom, vil det ha betydning for hvilke tiltak en skal igangsette hos de med overvekt og fedme. En vil derfor i denne studien, som er en prospektiv oppfølgingsstudie over 11år med utgangspunkt i HUNT data, besvare problemstillingene: Har underestimering av vekt hos ungdom med overvekt og fedme en beskyttende effekt i forhold til vektoppgang fra ungdom til voksen sammenlignet med ungdom som har korrekt vektoppfattelse? Har ungdom med overvekt og fedme som underestimerer sin egen vekt en bedre psykisk helse og spiseatferd som ung voksen sammenlignet med de som har korrekt vektoppfattelse?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/592 Prosjektstart: 14.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Kirsti Kvaløy
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NTNU - via Mastergradsprogram.



Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i klinisk helsevitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2017 REK midt