Forskningsprosjekt


Operativ behandling av brudd i olecranon

Vitenskapelig tittel:
Operative treatment of olecranon fractures A prospective, randomized, controlled multicenter trial comparing tension band wiring and angular stable plate fixation in the treatment of displaced olecranon fractures.

Prosjektbeskrivelse:
Brudd i albuespissen (olecranon) behandles i dag med ulike metoder. De to vanligste metodene er med metallpinner/ tensjonsbånd og platefiksasjon. Det er kun gjort en prospektiv, randomisert studie som sammenlikner de to metodene, og denne er 25 år gammel. Det har i løpet av de siste 10 årene blitt vanlig å bruke moderne implantater som en antar vil gi bedre stabilitet, spesielt hvis bruddet består av flere fragmenter og/eller hvis benets kvalitet er redusert. Vi ønsker med denne studien å komme nærmere svaret på hvilken fiksasjonsmetode som gir pasienten det beste funksjonsresultatet med færrest komplikasjoner. Studien er prospektiv, randomisert og vi ønsker å invitere andre institusjoner til å delta. Oppfølgingstiden er 2 år. Etterundersøkelsene vil omfattede albuebevegelse, styrke, livskvalitet, funksjonsnivå, komplikasjoner og ressursbruk i forbindelse med de to metodene. Resultatet planlegges publisert, og vil kunne bidra til økt forståelse og behandlingsforbedring.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/671 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.11.2027

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Kaare Midtgaard
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det foreligger ingen finansieringskilder for øyeblikket. Det planlegges å søke om midler fra ulike fond/legater.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst
24.04.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst