Forskningsprosjekt


Kardiovaskulær respons på rask og langsom hypovolemi

Vitenskapelig tittel:
Kardiovaskulær respons på rask og langsom hypovolemi

Prosjektbeskrivelse:
Ved blødning reagerer kroppen med mekanismer for å opprettholde sirkulasjonen. Et undertrykkskammer kan etterlikne en blødning på en helt ufarlig måte. Ved ubehag kan undertrykket slås av med umiddelbar tilbakeføring av blodvolumet. Ved raskt innsettende undertrykk over underkroppen antar vi at kroppen vil tåle belastningen på en annen måte enn hvis belastningen kommer gradvis. Responsen i blodtrykk, hjertefrekvens og blodmengden ut av hjertet vil kunne fortelle oss noe om hvor raskt den simulerte blødningen skjedde. Studien vil være intervensjon på friske forsøkspersoner med observasjon av fysiologisk respons.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/677 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 30.09.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Maja Elstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo. Ingen føringer med finansieringen.Forskningsdata: Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst