Forskningsprosjekt


Respirasjon og blodtrykksoscillasjoners effekt på hjertefrekvensvariabilitet

Vitenskapelig tittel:
Respirasjon og blodtrykksoscillasjoners effekt på hjertefrekvensvariabilitet

Prosjektbeskrivelse:
Hjertefrekvensen varierer med pusten, og er høyere ved spontan innpust enn ved utpust. Disse små variasjonene kalles respiratorisk sinus arytmi. Overtrykksventilasjon minsker variasjonen i hjertefrekvensen under pusting. Baroreseptorer styrer blodtrykket i kroppen slik at alle organer mottar tilstrekkelig blod også under påkjenninger. Umiddelbart ved et undertrykk over underkroppen, synker blodtrykket og hjertefrekvensen vil øke. Vanligvis når blodtrykket sitt normalnivå etter 10 sekunder. Formålet er å utforske hvordan hjerterytmen varierer ved spontan pusting, overtrykksventilasjon og svingende blodtrykk. Vi rekrutterer friske forsøkspersoner til å gjennomgå varierende pusting og blodtrykk, innenfor det normale, og slik undersøke hvordan pusten og de andre refleksene styrer variasjonen i hjertefrekvens.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/678 Prosjektstart: 01.06.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Maja Elstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo. Ingen føringer med finansieringen.Forskningsdata: Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst