Forskningsprosjekt


Livskvalitet etter avlastende kirurgi ved massivt hjerneslag

Vitenskapelig tittel:
Livskvalitet etter dekompressiv hemikraniektomi ved malignt arteria cerebri media infarkt

Prosjektbeskrivelse:
Hvert år rammes ca. 15 000 nordmenn av hjerneslag. Infarkter utgjør ca. 80-85%. Ca. 5-10% av disse er så alvorlige at mortaliteten uten kirurgisk behandling ligger på 80%. Ved operativ intervensjon reduseres mortaliteten til ca. 25-30%. Dette prosjektet vil være en kvalitetssikring av den kirurgiske behandlingen som i dag tilbys pasienter med massive hjerneinfarkt. Formålet med studien er å bedre kunnskapen om overlevelse, funksjonsnivå og livskvalitet i forhold til fremtidig behandling av pasienter med massive hjerneslag. Man skal følge pasienter som gjennomgikk avlastende kirurgi i perioden 2003 til 2009.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1344 Prosjektstart: 01.06.2010 Prosjektslutt: 01.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jarle Sundseth
Forskningsansvarlig(e):  Nevrokirurgisk avdeling
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
27.05.2010 REK sør-øst