Forskningsprosjekt


En sammenlikning av smertelindrende og respirasjonshemmende effekter fra tapentadol verus oksykodon hos pasienter til kirurgisk fjerning av livmoren

Vitenskapelig tittel:
A comparison of analgesic and respiratory effects from tapentadol versus oxycodone after laparoscopic hysterectomy.

Prosjektbeskrivelse:
Opioider brukes til smertebehandling etter kirurgi, men bivirkninger som kvalme, kløe og respirasjonshemming begrenser bruken.Opioidet tapentadol virker på opioidreseptorer og reopptak av noradrenalin i sentralnervesystemet, hvilket trolig gir en synergistisk smertelindrende effekt. Tapentadol har likeverdig effekt med tradisjonelle opioider i studier på kronisk smerte, men det er få studier på smertebehandling etter kirurgi. Vi ønsker derfor å undersøke smertestillende effekt av tapentadol etter kirurgisk fjerning av livmoren. Tapentadol vil bli sammenlignet med oksykodon som er standard smertebehandling.De synergistiske mekanismene kan bety færre bivirkninger og tidligere studier har vist mindre kvalme og forstoppelse. En fryktet bivirkning er respirasjonshemming, men dette er ikke godt undersøkt for tapentadol. Sekundært vil vi derfor undersøke om tapentadol har respirasjonshemmende effekter. Dette er en randomisert kontrollert, dobbelt-blindet, prospektiv, parallell-gruppe studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/776 EudraCT-nummer: 2017-001285-23 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.09.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Harald Lenz
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsinitierende institusjon Oslo Universitetssykehus.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk doktorgrad, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2017 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst