Forskningsprosjekt


Filgotinib ved Ulcerøs kolitt - oppfølgingsstudie

Vitenskapelig tittel:
GS-US-418-3899: A Long-Term Extension Study to Evaluate the Safety of Filgotinib in Subjects with Ulcerative Colitis.

Prosjektbeskrivelse:
Studien er en oppfølgingsstudie etter hovedstudien med filgotinib for ulcerøs kolitt. Målet er å observere sikkerheten ved langtidsbehandling, for å evaluere evaluere klinisk effekt av filgotinib, og sikre fortsatt tilgang til studielegemidlet for forsøkspersoner som hadde klinisk effekt i hovedstudien med filgotinib. Ulcerøs kolitt er en kronisk tarmsykdom med gradvis økende forekomst og ved tilgjengelig behandling er det ofte tap av primær eller sekundær respons. Det er derfor fortsatt et udekket behov for flere behandlingsprinsipper spesielt ved moderat til alvorlig sykdomsaktivitet ved ulcerøs kolitt. Det kroniske forløpet ved sykdommen øker sannsynligheten for at pasienter må gjennomgå ulike behandlinger og mangler godkjente alternativer ved tap av respons på tilgjengelig behandling. Tidligere behandling med Filgotinib i innledende kliniske studier med Crohns sykdom er vist å være sikker.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/729 EudraCT-nummer: 2016-002765-58 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.06.2023

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Svein Oskar Frigstad
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsor, Gilead Sciences Inc. finansierer prosjektet.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst