Forskningsprosjekt


Filgotinib ved Crohns sykdom - oppfølgingsstudie

Vitenskapelig tittel:
GS-US-419-3896: A Long-Term Extension Study to Evaluate the Safety of Filgotinib in Subjects with Crohn’s Disease

Prosjektbeskrivelse:
Studien er en oppfølgingsstudie etter hovedstudien med filgotinib for Crohns sykdom. Målet er å observere sikkerheten ved langtidsbehandling, for å evaluere klinisk effekt av filgotinib, og sikre fortsatt tilgang til studielegemidlet for forsøkspersoner som hadde klinisk effekt i hovedstudien med filgotinib. Crohns sykdom er en kronisk tarmsykdom med gradvis økende forekomst, og ved tilgjengelig behandling er det ofte tap av primær eller sekundær respons. Det er derfor fortsatt et udekket behov for flere behandlingsprinsipper, spesielt ved moderat til alvorlig sykdomsaktivitet ved Crohns sykdom. Det kroniske forløpet ved sykdommen øker sannsynligheten for at pasienter gjennomgår ulike behandlinger, og mangler godkjente alternativer ved tap av respons på tilgjengelig behandling. Tidligere behandling med Filgotinib i innledende kliniske studier med Crohns sykdom er vist å være sikker.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/727 EudraCT-nummer: 2016-002763-34 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.06.2023

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Svein Oskar Frigstad
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsor, Gilead Sciences Inc. finansierer prosjektet.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst