Forskningsprosjekt


Evaluering av metamorfopsi og anisiokoni etter gjennomgått amotio retinae i relasjon til postoperativ retinal forflytning.

Vitenskapelig tittel:
Correlation of metamorphopsia and anisiokonia to retinal shift following retinal detachment surgery. Prospertive interventional case series.

Prosjektbeskrivelse:
Netthinneløsning er en meget alvorlig tilstand som uten behandling fører til blindhet i de fleste tilfeller. Ved en operasjon lykkes det å legge netthinnen på plass ca 90% av tilfellene. Pasienter som har gjennomgått denne tilstanden har ofte plager med redusert syn, dårlig samsyn eller dobbeltsyn. Som behandler har vi har hatt lit å stille opp ved slike symptomer. Nylig har det blitt kjent at netthinnen kan forskyves etter den har vært gjennom netthinneløsning. Det er noen få ganske små studier med kort oppfølging som har undersøkt dette. Vi har derfor liten kunnskap om hva dette betyr for pasientene. Vi ønsker å kartlegge netthinneforskyvning og korrelere til en rekke synsfunksjonstester. Dette som en prospektiv serie. Tidligere retrospektive studier har kun ca 3 åneders oppfølging. Vi ønsker å følge pasientene i 2 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/730 Prosjektstart: 01.05.2017 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vegard Asgeir Forsaa
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Min arbeidsgiver, Stavanger Universitetssjukehus. Ingen særskilt avtale. Gjøres som del av mitt arbeid.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst
16.08.2017 REK sør-øst
25.04.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst