Forskningsprosjekt


Effekt og sikkerhet ved trombolyse før trombektomi ved hjerneinfarkt

Vitenskapelig tittel:
A randomized controlled trial of DIRECT endovascular clot retrieval versus standard bridging thrombolysis with endovascular clot retrieval within 4.5 hours of stroke onset - DIRECT SAFE.

Prosjektbeskrivelse:
Denne studien vil gi ny kunnskap om nytteverdien av intravenøs trombolyse før trombektomi ved hjerneinfarkt med storkarokklusjoner. Etter som intravenøs trombolyse var den eneste godkjente revaskulariserende behandling, ble studiene med trombektomi som dokumenterte effekten av behandlingen gjennomført i hovedsak på pasienter som først hadde fått trombolyse. Om trombolyse er nyttig i forkant av behandlingen er imidlertid usikkert. Trombolyse øker blødningsrisikoen, har potensielt toksiske effekter og kan gjøre trombektomi mindre effektiv pga fragmentering av tromben slik at trombene går mer perifert i kartreet og ikke kan nås ved kateter. Det skal derfor gjøres en internasjonal randomisert kontrollert multisenterstudie der pasienter som kommer innen tidsvinduet for trombolyse med hjerneinfarkt pga storkarokklusjon blir randomisert til enten intravenøs trombolyse før trombektomi eller til direkte trombektomi. Pasientene følges opp etter 3 måneder med funksjonsnivå måling som endepunkt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2389 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Hege Aamodt
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo universitetssykehus finansierer deltakelse i studien. Forskerne gjør dette som en del av arbeidet i slagenheten og på radiologisk avdeling.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2018 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst