Forskningsprosjekt


Ekstracellulære vesikler

Vitenskapelig tittel:
Extracellular vesicles in health and disease.

Prosjektbeskrivelse:
Det har lenge vært kjent at celler snakker med hverandre ved å sende beskjeder med kroppsvæskene, for eksempel hormoner via blodbanen. Nylig er det oppdaget en ny type budbringere; ekstracellulære vesikler (EV) som enten dannes inne i cellen og fraktes ut eller ved at en liten del av cellens overflate snøres av og løsner fra cellen. EV får med seg litt av cellens overflate og litt av cellens indre, blant annet cellens proteiner og nukleinsyrer (DNA og RNA) som er karakteristiske for cellen. Ved sykdom kan man finne økt antall EV med endret innhold. I blodbanen finnes EV som stammer fra ulike celler, både fra blodceller, vevsceller og eventuelle tumorceller. Ved å ta en blodprøve kan man altså påvise sirkulerende EV som stammer fra vev i kroppen. Vår forskningsstudie vil isolere og undersøke sirkulerende EV i plasma fra pasienter/kontroller med ulike sykdomstilstander for å få kunnskap om EV rolle i ulike sykdomsmekanismer og for å finne nye biomarkører i protein/RNA innholdet i EV.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1551 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 01.08.2022

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Reidun Øvstebø
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder og prosjektmedarbeidere vil bidra i prosjektet utfra de ressurser enhver har tilgjengelig.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Gynaecological tumours and invasion potential
PSARA
Translasjonsforskning, meningokokksykdom
MR-avbildning for påvisning av aggresiv endetarmskreft
PSARA
MR-avbildning for påvisning av aggressiv endetarmskreft
Humane monocytter og lymfocytter
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2017 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
24.04.2018 REK sør-øst