Forskningsprosjekt


Helsesøkingsatferd blandt foreldre i Kamerun

Vitenskapelig tittel:
Medical seeking behavior among parents in Cameroon

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet undersøker hvilke faktorer som er av betydning for foreldre som søker helsehjelp for barn i Kamerun. Populasjonen som studeres er foreldre med barn under 10 år som oppsøker sykehuset Protestant Hospital of N´Gaoundéré i byen N´Gaoundéré. Dette skal gjøres ved å intervjue deltagerne ved hjelp av et spørreskjema. Dette skjemaet dekker flere temaer: Sosioøkonomisk status og etnisitet til barnet og dets foreldre, barnets tidligere og nåværende helsetilstand, tidligere erfaring med helsevesen og grunnlag for den aktuelle kontakt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/586 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 25.03.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Arne Kristian Myhre
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap. 



Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i medisin, Nivå: Hovedoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2017 REK midt
25.08.2017 REK midt