Forskningsprosjekt


Verifisering av korrekt innsetting av pusterør i luftrøret under narkose

Vitenskapelig tittel:
Verification of correct intubation for patients who need to receive assisted ventilation due to coma of medical origin or induced by medication.

Prosjektbeskrivelse:
Forskningen vil vise at måling av en elektrisk strøm gjennom brystkassen (motstand) via to elektroder klistret på øvre del av høyre brystkasse område og på venstre side av brystkassen kan brukes til å verifisere at man har plassert et pusterør korrekt inn i luftrøret (intubasjon). Ved å blåse luft inn i dette røret endres brystkassens motstand umiddelbart og dette samt luftstrømmer måles. Brystkassens motstandsendringer er ikke avhengig utåndet CO2 , lytting etter pustelyder over lungene, eller dugg på pusterøret (Norsk Anestesiologisk Standard, NAS). Det betyr at denne målemetoden kan brukes i situasjoner der man kan forvente både utfordringer og ikke utfordringer ved de vanlige verifiseringsmetodene. Vi vil aktivere den nye metoden etter at vi har verifisert korrekt intubasjon iht NAS hos pasienter som kommer til planlagt operasjon i narkose. Pasientene har dagen før fått en personlig beskrivelse og hensikt med studien og et informasjonsskriv. Skriftlig samtykke må foreligge.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/675 Prosjektstart: 30.04.2017 Prosjektslutt: 31.03.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Wik
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Zoll Medical.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/akuttmedisin og anestesi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst