Forskningsprosjekt


Oral helse hos voksne

Vitenskapelig tittel:
Oral health in adults: Associations with attitude, literacy and psychological factors

Prosjektbeskrivelse:
I den siste stortingsmeldingen om tannhelse påpekes det at kunnskapen om voksnes orale helse er begrenset. Hensikten med prosjektet er å beskrive klinisk oral helse hos et utvalg voksne og undersøke om denne kan være assosiert med deltakernes holdninger, oral health literacy (tannhelseforståelse) og psykologiske faktorer. Studier fra andre land har vist at personer med negative holdninger til oral helse oppsøker tannklinikker sjeldnere og har dårligere oral helse enn personer med positive holdninger. Internasjonalt foreligger det et begrenset antall studier om oral health literacy, og det påpekes at fremtidige studier bør inkludere klinisk undersøkelse. Vi er ikke kjent med at tidligere studier har undersøkt assosiasjoner mellom oral health literacy og psykologiske faktorer. Samfunnsmessig nytte av prosjektet kan være ny kunnskap om hvordan man kan identifisere svake grupper. Dette kan gjøre det lettere for tannhelsetjenesten å nå ut til de som trenger det mest.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/31 Prosjektstart: 04.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Linda Maria Stein
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet-
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk odontologi, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK nord
19.11.2015 REK nord
07.01.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord