Forskningsprosjekt


Åpen hjertekirurgi og endokarditt, risikofaktorer og prognostikk

Vitenskapelig tittel:
Endocarditis in valvular heart replacement; Risk factors of endocarditis Early and long term prognosis in valvular heart replacement Endocarditis in valvular heart replacement; Etiology, Prognostic and Risk factors of Endocarditis in Open Heart Surgery. This study has a dual design, and two statistical methods are used. The first one is a case-control study to identify risk factors as clues to underlying mechanisms that account for a propensity to infection. The other one is a cohort study of exposed (endocarditis) and non-exposed (non-endocarditis) to define the effect of endocarditis on survival with outcome early mortality, morbidity and long term survival. Poweranalysis of the dual design is done, and we need around 100 patients with endocarditis and 400 controls without endocarditis from the same source population. The controls need to be a randomly selected. he goal is to provide new and useful information in cardiac surgery.

Prosjektbeskrivelse:
Endokarditt er inflammasjon og infeksjon i det innerste laget av hjertet, endokardiet, og som affiserer bl.a. hjerteklaffer. Mangel på blodtilførsel gjør at antibiotika har vanskeligheter med å nå frem til de infiserte områdene, og pasientene må derfor opereres. Hensikten med studien er å kartlegge hvor mange klaffeopererte hjertepasienter som får endokarditt, risikofaktorer forbundet med sykdommen og effekten den har på kort- og langtidsoverlevelse. Studien har en tosidig oppbygning (design) En case-control studie identifiserer risikofaktorer som forklarer mekanismene som ligger til grunn for utvikling av infeksjon. En cohort studie av eksponerte (endokarditter) og ikke-eksponerte (ikke-endokarditter) kartlegger utkom av tidlig mortalitet, morbiditet og prognostikk. Det er utført poweranalyse basert på litteratursøk og tidligere forskning. Fra samme pasientpopulasjon trenger en 100 pasienter med endokarditt og 400 pasienter uten endokarditt tilfeldig utvalgt totalt 500 pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/768 Prosjektstart: 02.03.2017 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ivar Risnes
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2017 REK sør-øst