Forskningsprosjekt


Vitamin D og søvn i Tromsøundersøkelsen

Vitenskapelig tittel:
Vitamin D and sleep in the Tromsø study

Prosjektbeskrivelse:
I Tromsøundersøkelsen er det registrert en rekke helsedata og blodprøveresultater. Det er samlet informasjon om selv-rapportert søvnmønster, samt gjort målinger av vitamin D hos ≈ 21 000 personer i Tromsø 7 i 2015/16. I dette prosjektet vil vi spesielt se på relasjonen mellom vitamin D og disse selvrapporterte søvndataene, samt hvordan årstidsvariasjoner påvirker denne relasjonen. Tromsø befinner seg geografisk i et område med store variasjoner i dagslys og vitamin D fra sollys, som kan tenkes å være en risikofaktor i utvikling av søvnforstyrrelser. Da det foreløpig er gjort få studier på dette området håper vi at resultatene vil kunne bidra til en videre forståelse av sammenhengen mellom vitamin D og søvnforstyrrelser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/809 Prosjektstart: 01.05.2017 Prosjektslutt: 01.05.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rolf Jorde
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kontigent til Tromsøundersøkelsen (kr 20 000) vil dekkes av midler tilgjengelige for Tromsø Endokrinologiske forskningsgruppe, og som ledd i dette får vi tilgang til til den ene artikkelen vi har tenkt å skrive i denne omgang. Midlene til kontigent er oppnådd i kombinasjon av midler fra Helse Nord og fra UiT. Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/Forskerlinje, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2017 REK nord
29.11.2018 REK nord