Forskningsprosjekt


(Hvordan) Er tanzanianske kvinner som har sex med kvinner sårbare for hiv?

Vitenskapelig tittel:
(How) Are women who have sex with women in Tanzania vulnerable for HIV?

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å kartlegge potensiell HIV risiko blant kvinner som har sex med kvinner i Dar es Salaam, gjennom å undersøke disse kvinnenes hverdag, seksuelle praksis og valg av prevensjon. Prosjektet er kvalitativt, og er basert på åpne intervjuer, deltagende observasjon og potensielt fokusgruppeintervjuer i Tanzania.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/168 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kåre Moen
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: MPhil in International Community Health, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK sør-øst