Forskningsprosjekt


Voldsrisikoreduserende utredning og intervensjon i forhold til mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Vitenskapelig tittel:
Forløpsstudie av pasienter utskrevet fra Sikkerhetsavdelinger i Norge med fastlagte evaluerings- og håndteringsrutiner (SAFE pilotprosjektet, Fase 2).

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å etablere et system for individuelle risikovurderinger av mennesker med alvorlig psykisk lidelse som også er i risikosonen for å utøve vold. Systemet skal benyttes til å iverksette individuelt tilpassede risikohåndteringsstrategier med henblikk på å redusere risiko for voldsresidiv. 30 pasienter skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/167 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Stål Bjørkly
Forskningsansvarlig(e):  Kompetansesenter for sikkerhets-
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Voldsrisikoreduserende utredning og intervensjon i forhold til mennesker med alvorlige psykiske lidelser
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
16.09.2015 REK sør-øst