Forskningsprosjekt


Psykofarmakabruk hos eldre etter utskriving fra alderspsykiatrisk avdeling

Vitenskapelig tittel:
Psychotropic drug use in the elderly after discharge from an old age psychiatry ward - associations with clinical symptoms

Prosjektbeskrivelse:
Studien er et PhD prosjekt, hvor det overordnede målet er å se på legemiddelforskrivning hos eldre personer. Prosjektet bruker data samlet inn fra to settinger (sykehus, sykehjem), for å besvare tre forskningsspørsmål: 1. Beskrive forbruket av psykofarmaka ved innleggelse, utskrivelse og 9 måneder etter utskrivelse fra en alderspsykiatrisk avdeling, og analysere assosiasjonen mellom kognisjon, depresjon, angst og nevropsykiatriske symptomer ved innleggelse og psykofarmaka bruk 9 måneder etter utskrivelse. 2. Beskrive legemiddelforskrivning ved innleggelse på sykehjem og analysere hvordan kognisjon, depresjon, angst og andre nevropsykiatriske symptomer ved innleggelse er assosiert med endringer i legemiddelforskrivning i en 24 måneders oppfølgingsperiode. 3. Hvordan vil opplæring av sykehjemsleger og legemiddelgjennomgang med NorGeP-NH påvirke legemiddelforskrivningen og er legemiddelforskrivning assosiert med kliniske variabler som depresjon, kognitiv funksjon og livskvalitet?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1323 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 31.08.2021

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Sverre Bergh
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Østfold finansierer prosjektet gjennom PhD stipendiat til overlege Enrico Gallegari og driftsmidler.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2017 REK sør-øst