Forskningsprosjekt


Seneffekter etter prostatektomi : OUS vs Martiniklinikken, Hamburg

Vitenskapelig tittel:
Patient-reported and medical long-term outcomes after radical prostatectomy (RP): A comparison between patients operated at the Martini-Hospital (MaH) , Hamburg (Germany) and Oslo University Hospital (OUH) , Oslo (Norway)

Prosjektbeskrivelse:
Hvert år reiser ca. 100 norske pasienter med prostatakreft ( PCa) til Martininklinikken, fordi de TROR at de få bedre behandling der enn i Norge ( bedre overlevelse, færre bivirkninger) . Vi har imidlertid ingen data på det. Prosjektet forsøker å finne ut om det er forskjell mellom de to sykehus i så måte.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/725 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 31.12.2040

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sophie D. Fosså
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er blitt støttet av Kreftforeningen.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst