Forskningsprosjekt


Vitamin D i Tromsøundersøkelsen

Vitenskapelig tittel:
Vitamin D in the Tromsø study

Prosjektbeskrivelse:
I Tromsøundersøkelsene er det registrert en rekke helsedata og blodprøveresultater. Det er også gjort målinger av vitamin D hos 7160 personer i Tromsø 4 i 1994/95, 12 814 personer i Tromsø 6 i 2008/9 og ~ 21 000 personer i Tromsø 7 i 2015/6. I dette prosjektet vil vi spesielt se på relasjonen mellom vitamin D og kardio-vaskulære risiko faktorer så som kolesterol, blodtrykk og blodsukker. Da mange har deltatt i flere av Tromsøundersøkelsene vil vi også se på hvordan lavt nivå av vitamin D forutsier senere utvikling av sykdom og i hvilken grad vitamin D nivået variere over tid hos den enkelte deltager. Vi håper dette kan gi informasjon om betydningen av lavt nivå av vitamin D som igjen kan brukes til å gi råd om behov for vitamin D tilskudd.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/806 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 01.03.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rolf Jorde
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har allerede betalt kontingent til Tromsøundersøkelsen (kr 150.000) og som ledd i dette får vi tilgang til malteriale til de 4 artiklene vi har tenkt å skrive i denne omgang.  

Midlene til kontingenten fikk vi ved kombinasjon av midler fra Helse Nord og fra UiT.Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2017 REK nord