Forskningsprosjekt


Restitusjonsprosessen etter fotballkamp

Prosjektbeskrivelse:
Gjennom en fotballkamp vil spillerens kapasitet og prestasjonsevne gradvis brytes ned. Hensikten med restitusjon vil derfor være å gjenoppbygge denne kapasiteten og prestasjonsevnen. Spillerne trenger tid i etterkant av en belastning før de på nytt kan og bør tilføres nye belastninger Hvor lang varighet denne oppbyggingsfasen har er imidlertid avhengig av en rekke faktorer, hvor både belastningens innhold, restitusjonsarbeidets kvalitet, samt individuelle og kontekstuelle faktorer er av betydning. Målet med alt av fysisk treningsarbeid er å opprettholde, eller gjerne å forbedre, fysiologiske egenskaper over tid. For å sette restitusjon innenfor fotball på dagsordenen vil det gjennom dette prosjektet være ønskelig å måle i hvor stor grad fotballspillere er restituerte 23-25 timer etter fotballkamp. Videre er det slik at flere fotballklubber har en praksis hvor det gjennomføres restitusjonstrening 16-20 timer etter fotballkamp. Det vil derfor gjennom dette prosjektet være ønskelig å se om denne praksisen påvirker restitusjonsforløpet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/166 Prosjektstart: 03.08.2009 Prosjektslutt: 11.12.2009

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Aasmund Holand
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Bodø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Idrett, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK nord