Forskningsprosjekt


Persontilpasset kolesterolbehandling

Vitenskapelig tittel:
Personalized STATin treatment and MONitoring (STAT-MON) in coronary prevention: a proof-of concept study

Prosjektbeskrivelse:
En beskrivende farmakologisk studie med hjertepasienter vil utvikle en ny analysemetode for å måle innholdet av kolesterolsenkende legemidler og andre relevante biomarkører i blod. Prosjektet vil forsøke å utvikle en algorime som kan identifisere hvorvidt og i hvilken grad pasienter tar sine kolesterolmedisiner som foreskrevet. Prosjektet vil også lagre blod i en biobank for å senere kunne studere betydningen av legemiddelkonsentrasjoner og biomarkører for i. bivirkninger med kolesterolmedisiner og ii for individuell variasjon i effekt av kolesterolmedisiner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1566 Prosjektstart: 02.10.2017 Prosjektslutt: 01.01.2040

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: John Munkhaugen
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus og Farmakologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Disse har ingen økonomiske interesser i forskningsresultatene.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst