Forskningsprosjekt


Vurdering av helserelatert fysisk funksjon (fitness) hos pasienter som går til behandling hos privatpraktiserende fysioterapeuter.

Vitenskapelig tittel:
Assessment of health related physical fitness in patients seeking physiotherapy in outpatient clinics.

Prosjektbeskrivelse:
Det er i dag en kjent sammenheng mellom redusert fysisk funksjon (fitness) og utvikling av sykdommer, helseplager og redusert livskvalitet, og studier viser at pasienter med kroniske muskelskjelettplager ofte har generelt nedsatt fysisk funksjon i tillegg til sine spesifikke plager. På tross av at denne sammenhengen er kjent, finnes det i dag ikke noen standardisert måte for å vurdere helserelatert fitness hos pasienter med muskelskjelettplager. Prosjektet tar derfor sikte på å etablere og kvalitetssikre et sett av spørreskjemaer og funksjonstester for å kartlegge og monitorere fysisk funksjon (fitness) hos pasienter med muskelskjelettplager som går til fysioterapeut i privat praksis.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1547 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Inger Holm
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinske fakultet, Nivå: Doktorgradsstudium
Del av forskningsprogram: FYSIOPRIM
Behandlet i REK
DatoREK
24.06.2010 REK nord
27.10.2011 REK nord