Forskningsprosjekt


Vev fra trommehinnen dyrket på fosterhinne.

Vitenskapelig tittel:
Dyrkning av trommehinnevev på amnionhinne.

Prosjektbeskrivelse:
Kronisk otitt utgjør en betydelig sykdomsgruppe på verdensbasis og i Norge. Kronisk perforasjon er en viktig del av sykdomsbildet. Symptomer er redusert hørsel, infeksjonstendens og et øre som er svært sårbart for påvirkninger fra ytre miljø. Utgangspunktet for denne studien er at man tror at dyrkning av trommehinnevev kan gi viktig informasjon om egenskapene til trommehinnen, blant annet migrasjon og regenerasjon, som i sin tur kan gi grunnlag for bedre, mer effektiv og ressursvennlig terapi. Studien er et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Prosjektet tar sikte på å utvikle metode for dyrking av epidermale keratinocytter fra human trommehinne, og studere mekanismene for regenerasjon i en invitro modell. Det skal høstes humane amnionhinner fra inntil 30 donorer i forbindelse med planlagt fødsel ved keisersnitt, humant trommehinnevev fra inntil 30 donorer i forbindelse med translabyrintell kirurgi ved Universitetssykehuset i Uppsala og human hud fra inntil 30 donorer som gjennomgår tradisjonell mellomørekirurgi ved Ahus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1345 Prosjektstart: 29.04.2010 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Peder Aabel
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: ph.d-studium, Nivå: ph.d
Behandlet i REK
DatoREK
27.05.2010 REK sør-øst