Forskningsprosjekt


Rehabiliteringsprosjektet ved Hysnes helsefort

Vitenskapelig tittel:
Multidisiplinær arbeidsrettet rehabilitering på institusjon med og uten etterfølgende kontakt: En randomisert studie av pasienter med sammensatte lidelser

Prosjektbeskrivelse:
Evaluering av en nyopprettet institusjon for arbeidsrettet rehabilitering av pasienter med sammensatte lidelser: Rehabiliteringen skal vektlegge både biol., psykol. og sosiale faktorer og behandlingsintervensjoner. I hvilken grad er det mulig å få disse pasientene tilbake til arbeid, der kommune- og spes.helsetjenesten så langt har mislyktes? Vi ønsker svar på: - I hvor stor grad bidrar med. rehabilitering på institusjon med sikte på jobb, til at pasienter kommer tilbake til /ut i arbeid? - Hva kan predikere hvem som kommer tilbake i et arbeidsforhold? - Hva er den beste intervensjonen for å få pasienter tilbake i et arbeidsforhold? - Kan etterfølgende, organisert kontakt med oppfølgende NAV-kontor bedre resultatet? - Hvilke psyk. endringer hos pasientene etter opphold kan predikere symptombedring og tilbakeføring til arbeid? - Kan gentikk forklare deler av pasientgruppens dårligere prognose? - Kan redusert cortisolutsk. ha sammenheng med symptomer som blant annet tretthet?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1635 Prosjektstart: 01.07.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Petter Christian Borchgrevink
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin og psykologi, Nivå: phd
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2010 REK midt