Forskningsprosjekt


ALS I Helse Stavanger

Vitenskapelig tittel:
Amyotrophic Lateral Sclerosis at Stavanger University Hospital

Prosjektbeskrivelse:
ALS er en alvorlig nevrodegenerativ sykdom med kort forventet levetid. Eksisterende kunnskap er ofte basert på registre fra spesialklinikker som har en overvekt av yngre pasienter med den arvelige formen for ALS, mens bl.a. ulike undergrupper av ALS hos eldre pasienter i mindre grad er beskrevet. Lang tid mellom symptomdebut og diagnose er utfordrende. Systematisk tverrfaglig oppfølging og respirasjonsstøtte er livsforlengende og en del av standard behandling. I påvente av etablering av et nasjonalt register ønsker vi å gjøre en retrospektiv undersøkelse basert på journalgjennomgang av pasienter som har fått diagnosen i vårt område gjennom en 20-års periode. Dette vil gi en populasjonsbasert oversikt over både forekomst og kliniske aspekter, og gi et kunnskapsgrunnlag for en senere prospektiv studie og fortløpende forbedring av helsetjenesten til denne gruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/689 Prosjektstart: 01.05.2017 Prosjektslutt: 01.05.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Elisabeth Farbu
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Stavanger og ALS Norsk støttegruppe.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin -nevrologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst