Forskningsprosjekt


Lymfocyttstimuleringstest til bruk ved diagnostikk av allergi mot beta-laktamer

Vitenskapelig tittel:
Activation of T cells in type IV mediated B-lactam hypersensitivity

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke om lymfocyttstimuleringstest kan nyttes som diagnostisk verktøy for å forbedre diagnostiseringen av betalaktam hypersensitivitet. Prosjektet skal gjennomføres som en prospektiv pilotstudie. 10 forskningsdeltakere per studiepopulasjon, totalt 30 deltakere, skal inkluderes i studien. Deltakelse innebærer blodprøvetaking, prikktest og/eller intrakutantest, hvor man setter det mistenkte allergenet inn, respektivt, kutant eller subkutant. I tillegg skal deltakerne svare på et spørreskjema.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/622 Prosjektstart: 01.05.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torunn Apelseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er internt finansiert igjennom tildelte forskningsmidler fra søkers institusjon (Laboratorium for klinisk biokjemi, Helse Bergen HF). Det er planlagt å søke om utvidede prosjektmidler fra Norsk Forening for Allergologi og Immunpatologi.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
27.04.2017 REK vest
29.11.2017 REK vest