Forskningsprosjekt


HMS og sykefravær i leverandørhierarkier

Vitenskapelig tittel:
HMS og sykefravær i leverandørhierarkier

Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet studerer vi hvordan forskjellige grader av tjenesteutsetting (outsourcing) påvirker betingelsene for å forebygge sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Tjenesteutsetting refererer til en forretningsstrategi hvor bedrifter fokuserer på sin kjernevirksomhet og setter ut andre arbeidsoppgaver eller funksjoner til leverandører, som på sin side kan sette ut deler av arbeidet til underleverandører. Organisering av arbeid i verdikjeder eller leverandørhierarkier kan introdusere fraværsdrivende faktorer som mangel på kontroll over arbeidsoppgaver og beslutninger, høye krav, liten og manglende sosial støtte fra kollegaer og overordnede. Det finnes etter hvert grundig dokumentasjon på at dette er faktorer som bidrar til negative helsekonsekvenser. I tre delprosjekt sammenlignes virksomheter med ulik grad av tjenesteutsetting. Målet med prosjektet er å øke forståelsen om sammenhenger mellom helse, sykefravær og leverandørhierarki for å optimalisere målrettede tiltak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1555 Prosjektstart: 02.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lisbeth Hansson
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.06.2010 REK nord
27.10.2011 REK nord