Forskningsprosjekt


Tidlig diagnose ved akutt hjerteinfarkt

Vitenskapelig tittel:
Prehospital risk stratification in Acute Coronary Syndrome (PreACS-study)

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke om metoder for å påvise hjerteinfarkt (ultralyd og blodprøve) kan flyttes fra sykehus til ambulanse. Svar på analysene (EKG, hjerteultralyd og blodprøve) utført i ambulansen vil umiddelbart overføres til sykehuset for vurdering, slik at diagnose kan gis raskere. Hensikten er å spare tid og å kunne transportere pasientene til riktig behandlingssted basert på diagnose. Studien skal utformes som en feasibility-studie med inntil 50 deltakere. Nye helseopplysninger skal innhentes, og omfatter blant annet opplysninger knyttet til hjertesykdom, behandling, resultat av undersøkelser, komplikasjoner, kardiale hendelser og død. Det skal tas blodprøver, men disse skal destrueres etter den umiddelbare undersøkelsen av hjerteinfarktmarkører. Deltakere omfatter menn og kvinner over 18 år, som kontakter AMK eller undersøkes av ambulansetjeneste på grunn av brystsmerter som kan være forenlig med akutt hjerteinfarkt. Pasienter med tidligere infarkt/kjente hjertesykdommer/alvorlige rytmeforstyrrelser skal ikke delta. Søker anfører at studien kan forsinke innleggelse noe, men at pasienter som vurderes som svært alvorlig syke ikke vil bli inkludert. Alle involverte vil få nødvendig opplæring, dekket av et innovasjonsstipend fra Helse sør-øst, og egen ambulanse er avsatt til formålet. Søker ber om å få benytte muntlig samtykke innhentet i ambulansen, fulgt opp av et forsinket, skriftlig samtykke etter innleggelse. Det skal ikke samles inn biologisk materiale, og data skal slettes etter 10 år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/701 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 31.03.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jarle Jortveit
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF Arendal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Innovasjonsstipend fra Helse Sør-øst dekker utstyr/drift/opplæring. Ultralydapparater og tilhørende infrastruktur lånes uten noen form for forpliktelser fra GE Ultrasound AS. PhD kandidaten (I) lønnes fra Stiftelsen Norsk luftambulanse.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst